(TN&MT) - Chiều 27/9, Ban quản lý Vườn quốc gia Tràm Chim tổ chức lễ công bố quyết định phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2013-2020.
 
Quang cảnh lễ công bố qui hoạch – Ảnh: Lê Hùng
 
Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim cho biết, Vườn quốc gia Tràm Chim sở hữu một khu rừng đặc dụng với các cảnh quan tiêu biểu, các hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù, các loài động, thực vật quý, hiếm của vùng Đồng Tháp Mười như: sếu đầu đỏ, cò ốc, chim già đãy, năng, lúa ma, Sen… Ngày 2/2/2012, Vườn quốc gia Tràm Chim trở thành khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam và thứ 2000 của thế giới.
 
Chim giáng sen tại Vườn quốc gia Tràm Chim - Ảnh: Nguyễn Văn Hùng
 
 
Để bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia Tràm chim, ngày 17/5/2013, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 481, về việc phê duyệt Dự án quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2013- 2020 với tổng diện tích 7.313ha, nằm trên địa bàn các xã gồm: Tân Công Sính, Phú Đức, Phú Hiệp, Phú Thành B, Phú Thọ và thị trấn Tràm Chim thuộc huyện Tam Nông, gồm các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (khu A1) diện tích 4.942,8ha, phân khu phục hồi sinh thái (các khu A2, A3, A4 và A5) diện tích 2.339,6ha và phân khu hành chính - dịch vụ 30,6ha (khu C).
 
Sếu tại Vườn quốc gia Tràm Chim – Ảnh: Nguyễn Văn Hùng
 
 
Mục tiêu của dự án là thiết lập một cơ chế kỹ thuật về quản lý chế độ ngập nước ở các phân khu đáp ứng mục tiêu bảo tồn các sinh cảnh đất ngập nước và các loài động, thực vật quý, hiếm, phát triển du lịch góp phần giảm thiểu điều kiện gây cháy rừng và đồng cỏ trong mùa khô; thiết lập vùng đệm và tạo cơ chế thu hút được sự tham gia của các cộng đồng dân cư sống giáp ranh với Vườn quốc gia Tràm Chim, đặc biệt là các hộ dân nghèo, không có đất sản xuất, sinh kế không ổn định vào các hoạt động bảo vệ, ngăn chặn sự xâm phạm trái phép vào Vườn quốc gia, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng bảo tồn thiên nhiên của các cán bộ kỹ thuật  Vườn quốc gia Tràm Chim, duy trì và giữ vững danh hiệu một khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế để tạo cơ sở thu hút sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức quốc tế cho các hoạt động của Vườn quốc gia Tràm Chim…
 
Nhà lưu trú trong Vườn quốc gia Tràm Chim - Ảnh: Hùng Long
 
 
Đồng thời, quy hoạch các hạng mục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như các hạng mục công trình vận hành chế độ ngập nước, bảo vệ rừng, gắn với phát triển du lịch sinh thái; định hướng phát triển du lịch sinh thái, các sản phẩm du lịch, các tuyến du lịch; cơ chế quản lý và đầu tư phát triển du lịch sinh thái; các giải pháp gắn kết với các hoạt động du lịch của tỉnh và của vùng…
 
Tổng khái toán vốn đầu tư là 207.964.540.000đ, trong đó nguồn vốn Trung ương trên 130 tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương trên 70,7 tỉ đồng.
 
Lê Hùng