Công ty TNHH Dung Ngọc cố gắng xử lý, tái chế bình ắc quy chì thải

      Chức năng bình luận bị tắt ở Công ty TNHH Dung Ngọc cố gắng xử lý, tái chế bình ắc quy chì thải

(TN&MT) – Hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải nguy hại, Công ty TNHH Dung Ngọc nằm trên địa bàn ấp Phước Sơn, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu) chuyên xử lý tái chế acquy chì, xử lý bùn thải các nhà máy acquy chì cùng với giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang thải; bình quân mỗi tháng tái chế khoảng 512 tấn bình ắc qui chì thải và phế liệu sản xuất bình ắc quy.

Công ty đã thực hiện tương đối đầy đủ các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường; được UBND huyện Tân Thành xác nhận các bản  đề án, cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án xưởng tái chế chì và xưởng tinh luyện chì. Công ty đã thực hiện giám sát môi trường định kỳ 2 lần/năm theo đúng cam kết bảo vệ môi trường.

Theo Giấy phép do Tổng cục Môi trường cấp, Công ty được phép vận chuyển, tiêu hủy 17 mã chất thải nguy hại với các phương tiện vận chuyển chuyên dùng gồm 3 xe tải thùng kín, một xe tải thùng hở phủ bạt; 2 lò nấu chì có hệ thống xử lý khí thải công suất 500kg/giờ. Công ty đã tái xử dụng nhiệt từ thiết bị đốt dầu thải công suất 70kg/giờ cung cấp nhiệt cho lò nấu chì; quy hoạch khu vực phá dỡ, phân tách và súc rửa bình ắc quy, bao bì và phế liệu nhựa và kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại. Trong hai năm 2010 – 2011, Công ty đã tiếp nhận 7.556 tấn chất thải nguy hại, chưa đạt khối lượng được cấp phép 8.610 tấn/năm. Công ty đã tận dụng, tái chế, tái sử dụng các chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Trong đó có nước thải sản xuất mặc dù không nhiều, được thu gom, xử lý qua 3 bể tại các khu vực nấu chì, phá dỡ phân tách, súc rửa bình ắc quy và bao bì nhựa axit; khu vực súc rửa và xay vỏ bình; khu vực xay xỉ sau đó thu gom về hệ thống xử lý bể 3 ngăn. Nước sau xử lý tại bể cuối cùng được tuần hoàn tái xử dụng. Đối với xỉ phát sinh quá trình nấu chì, được xay nghiền, sàng lọc để tận thu chì, xỉ than còn lại cuối cùng được tận dụng trộn bê tông xây dựng tường trong nhà xưởng. Bùn thải của hệ thống xử lý nước thải được phơi khô sau đó cho vào lò nấu chì. Kể cả chất thải nguy hại (khoảng 10 lít dầu nhớt/tháng), cũng được lọc, tận dụng làm chất đốt, bôi trơn máy móc; giẻ dính dầu mỡ được thu gom, đốt tại lò đốt của Công ty .

Riêng khí thải từ lò nấu chì được xử lý trước khi thoát ra môi trường qua ống khói cao 16 m. Kết quả phân tích mẫu khí thải ống khói lò nấu chì cho thấy, các thông số đều đạt qui chuẩn quốc gia.

Tuy nhiên,  theo Kết luận của Đoàn thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (ngày 15/2/2012), Công ty vẫn còn vi phạm qui định Giấy phép quản lý chất thải nguy hại, để chất thải nguy hại dạng vỏ nhựa sau xúc rửa không xử lý ngay, để tồn một khối lượng lớn; bên cạnh đó, còn để khoảng 150 kg giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại trong các bao để ngoài trời, không có mái che.

Theo kiến nghị của Đoàn thanh tra, Công ty cần gia cố hạ tầng thoát nước mưa, nước thải hiện đang xuống cấp, bảo đảm thu gom triệt để nước thải để xử lý. Đồng thời rà soát các hợp đồng nguyên tắc, liên kết, liên doanh và đại lý vận chuyển chất thải nguy hại để lựa chọn tối đa 5 chủ vận chuyển và đại lý vận chuyển chất thải nguy hại có Giấy phép và có đủ năng lực để tham gia thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với Công ty. Tiến hành rà soát lại các phương tiện vận chuyển để lắp đặt đầy đủ hệ thống định vị vệ tinh (GPS); lắp đặt hệ thống đo lưu lượng và quan trắc liên tục, tự động một số thông số ô nhiễm đặc trưng trong khí thải lò đốt chất thải nguy hại (lưu lượng khí thải, nhiệt độ, bụi, CO, Nox, Sox…) bảo đảm khí thải trước khi thoát ra ngoài môi trường đạt qui chuẩn quốc gia.

Thao Lan

Facebook Comments
Rate this post