Hồi 18 giờ 25 phút ngày 28/8/2013, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã tổ chức đóng điện công trình đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây giai đoạn 1 (vận hành ở điện  áp 220kV cấp điện vận hành thử nghiệm Tổ máy số 01, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2). 
 
Dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân -  Sông Mây do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư với dự toán 2988 tỉ đồng, đi qua các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai. Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Nam đại diện chủ đầu tư quản lý điều hành dự án.
 
 
Công trình đường dây 500kV Vĩnh Tân – Sông Mây nhằm kết nối với Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân (tỉnh Bình Thuận) với hệ thống điện Quốc gia. Trước mắt truyền tải điện năng của Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 thuộc Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân vào hệ thống điện nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải khu vực Miền Nam. Công trình còn tạo tiền đề để liên kết các nguồn điện lớn khác trong tương lai của khu vực Nam Trung bộ (NMNĐ hạt nhân, NMĐ tích năng …) với hệ thống điện Quốc gia.
                                                                                          
Thu Nga