(TN&MT) - Ngày 4/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo kết quả công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng (BVR, PCCR) năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014. Theo đó, báo cáo của các địa phương trong tỉnh cho thấy đã hoàn thành cơ bản các phương án giao đất, giao rừng.
 
Hà Tĩnh tập trung giao đất, giao rừng
 
Thực hiện đề án giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013- 2015, thời gian qua UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp với Sở TN&MT triển khai đề án xuống các huyện, xã, chủ rừng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.
 
Các địa phương được UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo tập trung giao đất, giao rừng theo đề án, hiện có huyện Can Lộc và Hương Sơn đến nay đã hoàn thành kế hoạch giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 323 hộ với tổng diện tích 700 ha. Riêng Hương Khê và Kỳ Anh chưa hoàn thành kế hoạch. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, các huyện, xã có rừng còn lại đã cơ bản thành lập xong ban chỉ đạo, giới thiệu tư vấn và xây dựng phương án giao đất, giao rừng.
 
Trên cơ sở đạt được, trong năm 2013, cơ quan chức năng, chủ rừng tại Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 473 vụ vi phạm lâm luật; tịch thu hơn 610 m3 gỗ các loại, 1.890 kg động vật, 64 phương tiện, tang vật khác; hoàn thành việc tháo dỡ, cắt điện 244/244 cơ sở chế biến trái phép; nộp ngân sách gần 5.744 triệu đồng. Do chủ động thực hiện tốt phương án BVR, PCCCR nên cả năm toàn tỉnh chỉ xẩy ra 1 vụ cháy rừng với diện tích thiệt hại 3,7 ha.
 
Đức Cảnh