Khai trương báo điện tử của Bộ Tài nguyên – Môi trường

      Chức năng bình luận bị tắt ở Khai trương báo điện tử của Bộ Tài nguyên – Môi trường
Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường sẽ cung cấp thông tin trong tất cả các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, như đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ, biển – hải đảo phục vụ bạn đọc trong nước, kiều bào nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài, những người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam.

Báo Tài nguyên Môi trường sẽ trường xuyên tổ chức giao lưu trực tuyến, tư vấn pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản…

TG

Nguồn: tuyengiao.vn
Facebook Comments
Rate this post