Làng có hơn 100 cụ già thọ trên 70 tuổi

      Chức năng bình luận bị tắt ở Làng có hơn 100 cụ già thọ trên 70 tuổi
Trong 147 hộ gia đình ở làng Đại Nghĩa, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) có tới 104 cụ sống thọ trên 70 tuổi.

Trong đó, có 72 cụ 70-79 tuổi; 19 cụ 80-89 tuổi; 12 cụ 90-99 tuổi và hai già làng cao tuổi nhất đang sống khỏe, trên 100 tuổi. Đó là cụ Thái Thị Châu, 102 tuổi có 22 cháu, 28 chắt, Cụ Bích 103 tuổi bị mù lòa từ lâu, bỗng dưng mắt sáng lại.

Đa số các cụ đang sống bằng lương hưu trong những ngôi nhà cấp bốn, vườn cây giữa làng mạc yên tĩnh. Các cụ cho rằng ngoài yếu tố môi trường là “tài sản vô giá”, bí quyết để được trường thọ là sống đạm bạc, biết tịnh tâm, không ghiền rượu, thuốc. Con dâu, con rể là điểm tựa để chia sẻ tâm tư. Hội người cao tuổi là nơi giúp các cụ gặp gỡ, tâm sự tình làng, nghĩa xóm.

Facebook Comments Box
Rate this post