Giáo dục

Ngành Cao đẳng Điều dưỡng lấy bao nhiêu điểm?

Ngành Cao đẳng Điều dưỡng lấy bao nhiêu điểm là thắc mắc của rất nhiều thí sinh hiện nay. Là một ngành trọng điểm của hệ thống đào tạo nhóm ngành sức khỏe nên ngành học này yêu cầu điểm chuẩn cũng như các tiêu chí khá cao. Chúng ta hãy cùng cập nhật qua bài viết dưới đây.